Your cart
MUDLIFE OCR Flossband

MUDLIFE OCR Flossband

$22.00

VAD ÄR LIFE FLOSSBAND?

Kompressions-baserad teknologi som genom ett Kraftfullt, Snabbt och Effektivt sätt;

 • Ökar Rörligheten Markant
 • Reducerar Smärta
 • Minskar Muskelspänningar

HUR FUNGERAR BANDEN?

Enkelt att applicera själv, 2 minuters rörelse, ta av bandet och känn förbättringen;

 • Lindas på den utvalda kroppsdelen enl. anvisning. (guidade videoklipp finns)
 • Aktivera det ”flossade” området så mycket som möjligt i ca 2 minuter.
 • Ta av bandet och aktivera den ”flossade” kroppsdelen igen.
 • Känn och Se förbättringen.

VARFÖR LIFE FLOSSBAND?

 • Kan användas på många olika kroppsdelar.
 • Bra som ”återhämtning” för idrottare.
 • Dämpar inflammation i svullna leder och vävnader*

*För svullna leder och cellvävnader; Rött band; Appliceras specifict.Kom ihåg: efter operation/kronisk värk: fråga läkare/terapeut innan du använder Flossband.

Mer ingående förklaring:

Det finns många tankar och aspekter varför Flossband fungerar så bra. Några antagande som genom dagligt samarbete med Världsledande terapeuter och tränare som fortsätter öka våran tro är:

 • Frisättning av Facian och dess nervsignaler är Påtaglig.
 • Effekten när flossbandet tas av, den hårda kompressionen lättar, en ström av blod återfuktar cellvävnaden och nytillförsel av kroppens egna hormoner antas då ha en läkande effekt.
 • Ökad rörlighet i lederna när bandet tas av och kroppen svarar med mindre led-smärta och ett Ökat rörelsomfång (som ofta är ett resultat av för lite vätska i lederna.)                                                                                                                  
150SEK - Betalning sker i  AUD och beroende på dags valuta kan det skilja +-5kr